Η Εταιρεία
Προϊόντα
Πελάτες
Νέα Προϊόντα
Νέα
Επικοινωνία
Συσκεύη Οξυγονοκοπής PYROTOME F (βαποράκι)
Για ευθείες ή κυκλικές κοπές
Κοπή μέχρι 150 mm
Συσκεύη Οξυγονοκοπής PYROTOME SE (με 2 τροχιές)
Για ευθείες ή κυκλικές κοπές
Κοπή μέχρι 250 mm
Σωληνοκόπτης 397 για σωλήνες από 150-1.200 mm, Κοπή μέχρι 50 mm
Συσκεύη NOVITOME 3C T 1030 (Παντογράφος)
Ωφέλιμες διαστάσεις κοπής λαμαρίνας (πλάτος 1250 mm)
Πίσω
Αρχική σελίδα ::: Επικοινωνία ::: Site Map 
Γ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ
Λ. Δημοκρατίας 101-103
187 55 Κερατσίνι - Πειραιάς
Τηλ: 210 4326026 - 210 4321440    fax:210 4329257
E-mail: info@safcohellas.gr
@ Dictiosis Design 2004